O.S.K. ROMBA
Ośrodek Szkolenia Kierowców

Historia
Ośrodek Szkolenia Kierowców ROMBA powstał na bazie PKS Poznań, który następnie został
przekształcony w P.O.K.S. sp. z o.o.. Posiada wieloletnią 
tradycję i istniejąc jako państwowa firma wraz z LOK miał monopol na kształcenie kierowców przed powstaniem prywatnych ośrodków szkolenia kierowców. 
Obecnie P.O.K.S. sp. z o.o. zawiesił swoją działalność, jednakże instruktor Roman Niezgoda prowadzący tam szkolenia postanowił otworzyć własną działalność, chcąc utrzymać tradycję i dobrą opinię. W ten sposób, z ogromnej pasji i poczucia powołania, 1 kwietnia 2011 roku narodził się Ośrodek Szkolenia Kierowców "ROMBA".

Zmienił się właściciel i nazwa.
Dusza Ośrodka, wysoki poziom nauczania oraz pasja i serce naszego instruktora pozostają bez zmianů
.

 

Copyright Paulina Szczodrzyńska